Dört Halife Dönemi

27.3.2017 20:06:19 BilgeDede
Dört Halife Dönemi" title=  

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra İslam devletinin başına geçen ilk 4 halifenin yönetimde olduğu döneme İslam tarihinde “4 Halife Devri” denir. 632 ile 661 yılları arasını kapsayan bu dönemde sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife olarak görev yapmıştır. Halifeler seçimle iş başına gelmiştir.

Dört Halifeler Devri’nde (Hulefa-i Raşidin) gerçekleşen olayları kısaca ve maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz:

 

 

Hz. Ebu Bekir Dönemi:


* Hz. Muhammed’in ölümüyle ortaya çıkan yalancı peygamberler sorunu çözüldü.

* İslam’ı bırakan ve zekat vermeyen kabileler kontrol altına alındı.

* Kuran-ı Kerim tek bir ciltte toplanarak mushaf haline getirildi.

* Kuzey topraklarında (Suriye, Irak) oluşan fitneyi önlemek için Hire Seferi yapıldı.

* Arabistan yarım adası kontrol altına girdi ve İslam Birliği sağlandı.

Hz. Ömer Dönemi:


* İslamiyet Arap yarımadası dışına hızla yayılmaya başladı.

* İran, Suriye, Filistin, Kudüs, Irak, Mısır ve Libya fethedildi.

* Dönemim iki süper gücü Bizans ve Sasani‘lere kafa tutacak hale gelindi.

* Hz. Ömer’in adalet anlayışı İslam topraklarına hakim oldu.

İlgili>>  Hz Ali (r.a.) Sözleri
* İlk düzenli ordu kuruldu ve devlet teşkilatı iyice benimsendi.

* Divan ve hazine kuruldu.

Hz.Osman Dönemi:


* Hz. Osman’ın soya dayanan yönetim anlayışı diğer soylara mensup büyükler tarafından hoş karşılanmadı ve teşkilatta ilk çatlaklar oluşmaya başladı.

* Tunus ve Kıbrıs, Rodos ve Grit adası feth edildi.

* Horasan ve Harzem bölgelerine ulaşıldı, böylece Arap – Türk ilişkileri başlamış oldu.

* Kuran-ı Kerim mushafları kopyalanarak çoğaltıldı ve valiliklere gönderildi.

* İlk ayaklanmalar bu dönemde ortaya çıktı.

Hz. Ali Dönemi:


* İslamda ilk büyük kargaşa bu dönemde meydana geldi.

* Siyasi mezheplerin oluşmasına yol açacak savaşlar meydana geldi.

* Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı‘nda müslümanlar birbirleriyle savaştı.

* Müslümanlar üçe ayrıldılar. Hz. Ali’nin taraftarları (Şiiler), Hz. Muaviye taraftarları (Sünniler) ve bu ikisini de tutmayanlar (Hariciler).

Hz. Ali’nin 661 yılında Hariciler tarafından şehit edilmesiyle dört halife dönemi sona ermiştir. Bundan sonra Hz. Ali taraftarları, oğlu Hz. Hasan‘ı Kufe’de halife seçseler de Hz. Muaviye‘nin baskıları sonucunda Muaviye halifeliği geçerli oldu.

 

http://www.sanalulke.org/dort-halife-donemi/


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır