Katoliklik nedir?

12.2.2017 18:31:31 BilgeDede
Katoliklik nedir?" title=  

Hristiyanlar Katolik, Ortodoks ve Protestan olarak üç ana mezhebe ayrılmışlardır. Bu mezhepler arasındaki en önemli ayrılıklar nelerdir?

Katolik ve Ortodoks Arasındaki Farklılıklar Nedir?


Gerçekte Katoliklerle Ortodokslar arasında çok büyük bir farklılık yoktur. Temelde her iki kilise de bazı ufak öğretisel (teolojik) ayrılıkların dışında hemen hemen aynı öğretisel çizgiyi takip ederler. Bu iki kilise arasında var olan farklılıklar daha fazla bölgesel ve kilisenin yönlendirilişiyle ilgili farklılıklardır.

Hristiyanlık içinde en yaygın ve en fazla üyeye sahip olan Katolik kilisesinin kuruluşu iddiasına göre bizzat İsa Mesih ve resulleri (özellikle Petrus ve Pavlus) tarafından olmuştur. Katolik kilisesi başlangıçtan bu yana sadık ve kesintisiz bir şekilde resullerin öğreti ve uygulamalarını devam ettirdiklerini iddia ederler.
‘‘Katolik'' kelimesi ‘‘evrensel'' demektir. Kilisenin yönetim merkezi Roma'da olup evrensel boyutlu olduğundan bu kilise ‘‘Roma Katolik Kilisesi'' adıyla bilinir.
Bu kilisenin başında öleceği güne dek seçilip, Mesih'in görünür temsilcisi olarak kabul edilmiş bulunan ve Vatikan Roma'da yaşayan Papa bulunur.

 

Hıristiyan mezheplerinden biridir. Doğrudan doğruya Hz. İsa’nın, «İncil»’in yolundan giderek kayıtsız şartsız Papa’ya bağlananlara «Katolik» denir. Katoliklik hiçbir tenkide yer vermeyen, Papa’nın, dinin emirlerini kesin sayan görüştür. Bunun karşıtına, yani düşünce, muhakeme, tenkid ve içtihat kapılarını açan görüşe «Protestanlık» denir.

Katolikliğin ilkelerine göre Hz. İsa Peygamber, dört büyük havarisinin eliyle, bir din kitabı bırakmış, bir din kurmuştur. Bu temeli Roma’daki Vatikan Kilisesi temsil eder ki buna kısaca Roma Kilisesi denir. Katoliklere göre kutsal kitapların en doğru metnini tespit etmek, sözlerini yorumlamak hakkı yalnız Papa’ya aittir. Herkesin inanması gerekli yolu yalnız Papa ve kilise işaret edebilir. Bu İnançlar arasında, ruhun ölmezliği, buna kayıtsız şartsız inanmak gerektiği de vardır. Hıristiyanların çoğunluğu Katoliktir.


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır