Asgari ücret 2017'de ne kadar olacak?

26.11.2016 11:00:02 BilgeDede
Asgari ücret 2017  

 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için pazarlıklar başlıyor.Bu yıl toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'nda yine sıkı pazarlıklar olacak. Masaya hem işçi hem işveren hem de hükümetin teklifleri gelecek ve bir orta yol bulunacak.
 
BRÜTLER ARTACAK
 
 TÜİK'in çıkarak net asgari ücretin 1.600 lira olması gerektiğini söyledi. İşveren kesimi de 50 liralık bir artış teklifi hazırlayarak 1.350 lira önerisini sunacak. Hükümetin ise bunların ortasında 1.400 liralık bir rakam ortaya koyacağı belirtiliyor. Bütün bu teklifler asgari ücretin brüt rakamını da işverene maliyetini de yükseltecek. 1.647 lira olan bugünkü rakamın 2.027 liraya kadar çıkması da muhtemel. Asgari ücret sadece çalışanların maaşını değil, borçlanmadan işsizlik maaşına AGİ'den prim miktarlarına kadar birçok ödemeyi de etkiliyor. 
 
ÇİFTE DESTEK VAR
 
2017'DE her bir işçi için işverene verilen 100 liralık katkı devam edecek. Hükümet ayrıca vergi dilimi yüzünden net asgari ücretin düşmesini engelleyecek AGİ uygulamasını da sürdürerek işverene çifte destek verecek.

1.350 TL HESABI
 
Brüt Asgari ücret: 1.710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1.352.73 TL

1.400 TL HESABI
 
Brüt Asgari ücret: 1.773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL
 
1.600 TL HESABI
 
Brüt Asgari ücret: 2.027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL

2017 yılı 1.Dönem Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.385 TL – Brüt 1.750 TL


2017 yılı 2.Dönem Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.460 TL – Brüt 1.860 TL düzeyinde olmasını beklemekteyiz.

Asgari Ücret  ;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daveti ve tespit edeceği üyelerin birinin başkanlığında toplanan  Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenir. Bu komisyon işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Bu itibari ile  komisyonda en az 10 üye yer alır. Kararlar üye oyların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf üstün kabul edilir. Asgari ücret tespit komisyonunun kararların kesindir ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer

Asgari Ücret , özel firmaların çalışanlara ödemesi gereken en düşük tutardır. Çalışanlara bu tutarın üstünü ücret ödenebilir, fakat hangi kanuna tabi olunursa olunsun asgari ücretin altında ücret ödenemez. Asgari ücretin altında işçi çalıştıran işverenlere her yıl güncellenen rakamlarda her ay için ayrı ayrı idari para cezası verilir.

UYARI : 2017 yılı asgari ücret ile ilgili duyumlara itibar etmeyiniz. Şu an 2017 asgari ücretle ilgili kesinleşen bir durum olmamaktadır.. Bu makale 23/11/2016 tarihinde güncellenmiş olup 2017 asgari ücret tutarları önceki yılların verilerine dayanılarak tahmini olarak hazırlanmıştır.

BEKLENTİMİZ..!! Memur maaşları, enflasyon gibi nedenler göz önüne alındığında 2017 Yılı 1. Döneminde ( Ocak – Haziran aylarında ) Asgari Ücretin 1.385 civarında 2017 Yılı 2. Döneminde ( Temmuz – Aralık aylarında ) ise 1.460 TL civarında olmasını beklemekteyiz.

2017 Asgari Ücret Tahminlerine Göre Asgari Ücret Tabloları

1.Dönem  ( Ocak – Haziran )


 
2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU 
ASGARİ ÜCRET 1.750 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 58.30 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.750 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 245 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,50 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.487,50 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 223,13 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,25 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 498 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,252 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 131,25 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.383.25  TL
2.Dönem  ( Temmuz  – Aralık )

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU 
ASGARİ ÜCRET 1.860 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 62 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.860 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 260,40 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 18,60 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.581,00 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 237,15 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 14,10 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 530,25  TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.329,75  TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 131,25 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.461.00  TL
2017 Yılında Çalışanın AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Tutarı

2017 ASGARİ ÜCRET
2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Asgari Geçim İndirimi, Devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak çalışanın ödediği gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır.( 2017 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarı değişse dahi Asgari geçim indirimi tutarları değişmemektedir )

Asgari geçim indirimi tutarları kişinin bekar, evli, çocuklu olup olmamasına farklılık göstermektedir.

Buna göre çalışanların asgari geçim indirimi tutarları

Bekar Çalışan 131,25 TL
Evli ve Eşi Çalışan 131.25  TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 150.93 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 170.63 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 196.88 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 210.00 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan 157.50 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 177.19 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 196.88 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 223.13 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 223.13 TL
2017 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret Tutarı

Aşağıdaki tablo çalışanın eline geçecek 2017 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.

1.Dönem  ( Ocak – Haziran )

Bekar Çalışan
1.383.25 TL
Evli ve Eşi Çalışan
1.383.25 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi
1.402,93 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi
1.422,63 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi
1.448,88 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi
1.462,00 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan
1.409,50 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi
1.429,19 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi
1.448,88 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi
1.475,13 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi
1.475,13 TL
2.Dönem  ( Temmuz – Aralık )

Bekar Çalışan
1.461,00 TL
Evli ve Eşi Çalışan
1.461,00 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi
1.480,68 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi
1.500,38 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi
1.526,63 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi
1.539,75 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan
1.487,25 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi
1.506,94 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi
1.526,63 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi
1.552,88 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi
1.552,88 TL


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır