Porsuk Höyük Tarihi

7.11.2016 17:33:58 BilgeDede
Porsuk Höyük Tarihi" title=  
Zeyve Höyük, ya da çoğu kaynakta Porsuk Höyük, Niğde ilinin Ulukışla ilçesinde Porsuk köyü sınırları içerisinde yer alan bir höyüktür. İlçenin Darboğaz köyüne kabaca 4 km. mesafededir. Kapadokya'nın bu güney yerleşimi, Toroslar'daki gümüş ve kurşun yataklarına yakınlığıyla Suriye - Mezopotamya ile Anadolu arasındaki önemli bir güzargahta yer almaktadır. Diğer yandan Hitit İmparatorluğu sonrası birbirini izleyen Demir Çağı tabakalarını barındırmaktadır.

J. Mellaart tarafından saptanan höyükte Prof. Dr. Oliver Pelon başkanlığında 1969-1977 yılına kadar kazılar yapılmıştır. Daha sonra 1985 yılında yeniden başlayan kazılar günümüze kadar sürdürülmüştür. Hali hazırda kazılara D. Beyer başkanlık etmektedir.

Kazı çalışmalarında Hitit İmparatorluğu (MÖ 1.800-.1000[4]), Geç Demir Çağı ve Roma Dönemi yerleşmelerini göstermektedir. Höyükteki IV. ve III. tabakalar Demir Çağı tabakalarıdır.

Demir Çağı yerleşiminin etrafının sağlam bir sur hattı ile çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalarda (IV. ve III.) bulunan seramikle Kilikya Demir Çağı ile yakından ilintili bulunmuştur. Dışarıdan gelen seramikler az sayıda olmakla birlikte bunlar Frig, Güneybatı Anadolu ve Rodos seramikleridir.

Kazılarda elde edilen sonuçlara göre Erken Demir Çağı yerleşimi, MÖ 13. yüzyıla tarihlenen Hitit yerleşiminin hemen üzerine inşa edilmiştir. Bu durum, Erken Demir Çağı yerleşiminin, Hitit yerleşimini yıkanlar tarafından kurulmuş olduğunu düşündürmektedir.
 

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır