Epistaksis (Burun Kanaması)

21.10.2016 09:07:31 BilgeDede
Epistaksis (Burun Kanaması)" title=  

Kulak burun boğaz acillerinin en sık görülen nedenlerindendir. Basit kanama ve sızıntıdan hayatı tehdit edebilecek burun kanamalarına kadar değişik şiddette görülür. Travma, inflamasyon, operasyon, yabancı cisim ve tümörler gibi lokal nedenlere bağlı olabileceği gibi en başta hipertansiyon olmak üzere damarsal bozukluklar, aspirin kumadin gibi ilaçların kullanımı ve kanama bozukluklarına bağlı olabilir. Burun kanamaları kanamanın yerine göre ön ve arka olmak üzere ikiye ayrılır. En sık önde Kiesselbach’s pleksus adı verilen damar anastomozlarının olduğu bölgeden kanama görülür. Yaşlı ve hipertansif kişilerde ise arkadan kanama sıklığı artar. Hastaya ilk yaklaşımda kanamanın miktarı, sıklığı, hastanın sistemik hastalığı olup olmadığı, kullandığı ilaçlar hakkında bilgi alınmalıdır. Burun kanamalarının çoğunluğu kendiliğinden durur.


Aksi durumda tedavisinde;

-Hastanın havayolu açık tutulmalı,

-Solunum kontrol edilmeli,

-Kardiyak ritim ve tansiyon ölçülmeli,

-Kaybedilen kan miktarına göre hastaya sıvı desteğine başlanmalı,

-Gerekirse kan transfüzyonu uygulanmalı

-Hipertansif hastada tansiyon kontrol altına alınmalı,

-Kanama bozukluğu olan hastalarda gerekirse uygun kan elemanı desteği yapılmalıdır. 


Burun kanamasına müdahalede; 


-Hasta dik oturuyor durumda olmalıdır.

-Baş hafifçe öne eğik durumda burun kanatlarına 3-5 dakika yapılan baskı ile kanamaların çoğu kontrol altına alınır.

-Burun içinde biriken pıhtılar kanamanın durdurulmasını engelleyeceğinden temizlenmeli,

-Burun  pasajı serum fizyolojik ile yıkanmalıdır,

-Kanama odağı görülüyorsa o bölgeye %1’lik pantokain ve %0,1’lik adrenalin emdirilmiş pamuk tampon uygulanır, sonrasında odak gümüş nitratla koterize edilebilir.

Kanama durdurulduktan sonra tekrar oluşabilecek kanamaları önlemek için uygun şekilde kesilmiş tampon üzerine antibiyotikli pomad sürülerek kanama odağı üzerine konulur. Burun içine yerleştirilen her yabancı cisimde infeksiyonu engellemek için antibiyotik başlanmalıdır. Durdurulamayan şiddetli kanamalarda hastaya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, ameliyathanede kanama kontrolü yapılmalıdır.

 

Op. Dr. Özge ÖZATA GÜNGÖR
KBB Uzmanı


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır