Kalp Rahatsızlıklarının Belirtileri.

19.10.2016 22:37:32 BilgeDede
Kalp Rahatsızlıklarının Belirtileri." title=  
Aşağıdaki Şikayetler Varsa Bir Kardiyoloğa Uğramalısınız…
 
Kalp hastasının hekime baş vurabileceği şikayetler/belirtiler değişikler gösterebilir. Hatta aynı hastalığın bulunmasına rağmen hastalar farklı şikayetlerle baş vurabilir. Bu nedenle iyi doktor olmak hastadan detaylı bir bilgi almakla başlar. Bu bölümde kalp hastalıklarıyla ilgili olan ve daha sık olarak görülen bazı şikayetleri ve ne anlama geldikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 
Göğüs ağrısı (Anjina pektoris): Koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı genelllikle eforla, emosyonel stresle veya yemek sonraları kalbin işyükünün artmasıyla ortaya çıkan dakikalarca sürebilen dinlenmekle ya da dilaltı uygulanan nitrat denilen ilaçlarla azalan ya da geçen göğüs kemiği veya sol göğüsten başlayıp sol kola, çeneye, sırta yayılabilen çoğu kez sıkıştırıcı, ezici, baskı hissi, sıkışma, yada yanma şeklinde tariflenen bir ağrıdır ve angina pektoris olarak adlandırılır. 5 dakikadan daha uzun süren ve dilaltı nitrata rağmen devam eden ağrı akut myokard infarktüsünün işareti olabilir.


Nefes darlığı (Dispne) : Normal şartlarda insanlar nefes alıp verdiğini fark etmez. Nefes alıp vermenin farkedilir ve zor bir iş olmasına nefes darlığı denir. Nefes darlığı en sık akciğer hastalıkları ve kalp hastalıklarına bağlı gelişir.

Genellikle fiziksel aktivite ile (eskiden rahat yürünen bir mesafede veya yokuş, 1-2 kat merdiven çıkma ile) başlar ve ilerleyici vasıfta olup ilerki safhalarda geceleri yastık sayısını artırmaya, düz yatamamaya neden olabilir. Kardiyak iskemi veya kardiyomyopatinin bir işareti olabilir. Amfizem, astma ve diger akciğer hastalıklarında da olabilir veya bu hastalıklarla karışabilir.

Özellikle geceleri hasta uyuduktan 2-3 saat sonra nefes darlığı ile ortaya çıkan nefes darlığı (gece dispnesi) kalp yetersizliğinin önemli bir belirtisi olabilir. Hastanın otururken bile nefes darlığı duymasına ise ortopne denir ve ileri evre sol kalp yetmezliğinin belirtisidir.

Ayaklarda şişme (Ödem): Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikmesidir. Genellikle bacaklarda bazen karında ve nadir olarak kollarda, iki taraflı ve bastırmakla içine çöken vasıftadır. Böbrek ve karaciğer hastalıklarında da ortaya çıkabilir.

Gece sık idrara çıkma (Noktüri): Gündüz saatlerinde vücutta biriken fazla su ve tuzun uyku saatlerinde idrarla atılması nedeniyle, idrar miktarında artışla beraber gecede 2 veya daha fazla sayıda tuvalete çıkmadır.

Bayılma/ baylıma hissi (Senkop/Presenkop): Kalp hastalığına bağlı bayılma genellikle kısa süreli (bir kaç dk), ani olup tam bir bilinç kaybı vardır, hasta genellikle o an bulunduğu pozisyonu kaybeder ve yere yığılır, sözlü ya da ağrılı uyaranlara cevap alınamaz. Genellikle idrar kaçırma veya ağızdan köpük gelmesi kollarda ve bacaklarda kasılma yoktur, hasta kendini çabuk toplar (bayılma sonrası uyku dönemi yoktur). Genellikle tekrarlayıcı ve ilerleyici vasıftadır. En sık kardiyak aritmilerde görülür, bu nedenle kalp hastalığı tanısı olan birinde bayılma varsa ölümcül bir ritim bozukluğu ekarte edilene kadar tıbbi acil olarak muamele görmelidir.

Çarpıntı (Palpitasyon): Normalde insanlar kalp atımlarını duymazlar. Kalp atımlarının duyulmasının verdiği rahatsızlığa çarpıntı denir. Anormal olarak kalp atışlarının hasta tarafından göğüs bölgesinde yada bazen karında hissedilmesidir. Psikolojik olarak normal vurular çarpıntı hissedilebilir. Özellikle normalden hızlı, düzensiz, terleme veya bayılmanın eşlik ettiği çarpıntılar kalp hastalığına işaret edebilir.

Morarma (Siyanoz): Genellikle el ve ayak parmakları, dudaklarda dokulara yetersiz oksijen taşınması nedeniyle olan mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, kardiyomyopatiler, kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi ciddi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.

Uykusuzluk: Sol kalp yetmezliği olan hastalarda sırt üstü yattıklarında nefes darlığı olduğu için hastalar uyuyamazlar. Başlangıçta yastık sayısı artırılarak uyunabilirken yetmezliğin ilerlemesiyle uykusuzluk önemli bir sorun haline gelir.

Çabuk yorulma: Bir çok nedeni olmasına karşın kalp yetmezliğinin erken bir belirtisi olabilir ve özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen koroner kalp hastalığı veya kalp kapak hastaları olanlarda önemlidir.

Uzm.Dr. Yıldırım KARTAL
                 Kardiyoloji Uzmanı

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır