Devletçilik İlkesi Nedir?'

21.9.2016 20:41:47 BilgeDede
Devletçilik İlkesi Nedir?  
Atatürk’ün yeni devleti güçlendirmek için 1929’dan sonra uygulamaya koyduğu ve devletle özdeşleşen Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri içine giren ekonomik ön­lemdir.

Atatürkçülüğün de değişmez ilkele­rindendir. İttihat ve Terakki’den beri eko­nomik alanda özel girişim desteklenmiş ancak istenen sonuç alınamamıştı. Cumhuriyet’in ilk döneminde toplanan İzmir ik­tisat Kongresinde de özel girişime önce­lik verilmiş ancak gene olumlu sonuç alı­namayınca 1929’da dünya bunalımı da ek­lenince ekonomik kalkınmanın devlet eliyle yürütülmesi gündeme geldi. Devlet altyapı yatırımlarını ve işletmeciliği hızla üstlen­di. Böylece en önemli sanayilerin kurucu­su, sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır