Cumhuriyet Halk Fırkası

21.9.2016 19:59:01 BilgeDede
Cumhuriyet Halk Fırkası" title=  
9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal’in kur­duğu, Cumhuriyet yönetiminin belirleyici­si, uzun süre tek başına iktidar olan ve 1980’de öteki partilerle birlikte kapatılan siyasal partidir.

Tarihi Türkiye Cumhuriyetenin tarihiyle başlasa da temeli Sivas Kongresi’nde oluşan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ve BMM’nin kuruluşundan sonra da mecliste oluşan Müdafaa Grubu’na (birinci grup) kadar gi­der.

Devleti kuran kişilerin düşünce,ideal ve uygulamalarını programlarında yansı­tır. Onlara dayandığı için daha Cumhuri­yet duyurulmadan Halk Fırkası adıyla et­kindi.

Cumhuriyet’e geçiş önerisini bile Mustafa Kemal bu fırkanın kurultayında ka­rarlaştırıp gündeme getirdi. Cumhuriyet duyurulduktan sonra adı Cumhuriyet Halk Fırkası oldu (10 Kasım 1924). 1950’lere ka­dar devlete egemen olan 6 ilke (halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, la­iklik ve inkılapçılık) CHF’nin ana ilkesi ol­muştur.

İktidar partisi olarak Cumhuriyet ve Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin yerleşip kökleşmesinde, yeni devletin ekonomik, kültürel, sosyal temellerinin atılmasında bi­rinci rolü oynadı. Öyle ki bu dönemde CHF adeta devletle özdeştir.

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır