Fal Nedir ?

31.8.2016 08:42:23 BilgeDede
Fal Nedir ?" title=  
Fal denildiği zaman genel olarak akla gelen anlam, falın gelecekten haber verdiğine inanılmasıdır. İnsanların bu tip ritüellere geçmiş zamanlardan beri sıklıkla hayatlarında yer ayırdıkları ve ciddi anlamda fallara inanıp hayat düzenlerinde değişiklikler yaptıkları da bilinmektedir. Bu tip inanışların tamamen insanların normal formlarda ve şartlarda bilemeyecekleri, öğrenemeyecekleri şeyleri doğrulukla öğrendiklerine olan inançları sayesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Geçmişten günümüze pek çok fal çeşidi ortaya çıkartılmış ve hala da sürdürülmeye devam edilmiştir. Falların gelecekten haber verme gibi bir durumlarının olmasına olan inanç, bilimsel açıdan bakıldığında imkansız görülmektedir. Ancak bu tip imkansızlıklar her zaman insanların dikkatini çekmiş ve normal şartlarda dışarıdan bakıldığında mantıksızca görünen çoğu durumun içerisinde kendilerini bulmalarını ve bu mantıksızlıklara gayet mantıklı açılardan bakmalarını sağlamıştır. Zaten insanların doğasında her daim bilinmeze karşı durdurulamaz bir merak ve bilinmeze karşı duyulan heyecanla karışık bir korku durumu vardır.

Falın kökeni nedir?

Geçmişten günümüze kehanet ve fal bakma durumları en çok birbirine karıştırılan durumlardan ikisi olmuşlardır. İki durumun da detayına bakıldığında, din adamlarının kehanet olarak adlandırdıkları şeylerden bahsederken yaptıkları gelecekten bahsetme işi, bir takım fal olarak nitelendirilmiş ve yanlışa düşülmüştür. Yani kehanetin başladığı süreçler bir bakıma da falın ortaya çıkış süreçleri olarak görülmektedir.

İşin aslına bakıldığında, dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetler dahi falla ilgilenmişler ve falın ilk ortaya çıkış süreçleri o zamanlara kadar dayandırılmıştır. Tam olarak kökeni muhtemel bir tahminle Mezopotamya denilmiştir, bunun sebebi de milattan önce 4000 yıllarında Çin’de, Mısır’da, Kalde’de ve Babil’de falcılıkla ilgili bazı belgeler ve ortaya atılmış bilgilerin bulunduğunun söylenmesidir. Yani burdan çıkarılacak sonuç falcılığın milattan önce 4000 yılından beri var olduğu söylemidir.

Fal türleri nelerdir?

Fallar bakılırken kullanılan araçlara ve oluşturulan eylemlerine göre farklı isimlerle sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmaların en bilindikleri ve tam olarak nasıl yapıldıkları şu şekilde açıklanabilir;

Kağıt falı : İskambil kağıtlarından ya da tarot kağıtlarından bakılan fallardır. Bu tip özel ve şekilli kartlar vasıtasıyla fal baktıran kişinin geçmişi ya da geleceği hakkında yorumlar yapılabilmektedir.

Yıldız falı : Astroloji bilimiyle birbirlerinin içine geçmiş olan fal türlerinden biridir. Kişinin doğduğu tarihte yıldızların hangi yerde olduğuna bakıldıktan sonra o kişinin gelecekteki hayatının nasıl olacağına dair tahminler yürütülmektedir.

Kuş falı : Kuşların göç ettiği yollara ya da ötüş biçimlerine bakılarak bir anlam çıkarma üzerine bakılan fal çeşididir.

Kum / Toprak falı : Kumun ya da toprağın fal için incelenmesi yöntemidir. Bu iki aracın gelecekten haber getirdiğine inanılmaktadır.

El falı : Fal baktırmak isteyen kişinin elindeki çizgilere bakılarak geçmiş ya da gelecek hakkında yorum yapılmasına dair bakılan fal çeşididir.

İç organ falı : Hayvanların iç organlarına bakılıp onlar üzerinden yorum yapılan fal çeşididir.

Zar falı : Zarların elde çalkalanarak atılıp bakıldığı fal durumudur.

Kitap falı : Kutsal olarak nitelendirilen herhangi bir kitabın herhangi bir sayfasının rastgele açılmasıyla birlikte rastgele bir kısmının okunması ve okunan kısmın falı baktıran kişilerin hayatına dayandırılması durumudur.

Su falı : Falı bakan kişinin önündeki berrak suya bakarak görünmez yaratıklardan haber aldığına inanıldığı fal türüdür.

Ateş falı : Yakılan ateşin yanma biçiminden kişinin geçmişiyle ya da geleceğiyle ilgili yorum yapılabilen fal çeşididir.

Kahve falı : Kahve içildikten sonra fincanın içerisinde kalan telveye bakılarak kişinin geçmişi ve geleceği hakkında bir takım fikirlerin ortaya sürüldüğü fal türüdür.

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır