Dinamitin bulunuşu

15.7.2016 09:15:32 BilgeDede
Dinamitin bulunuşu" title=  

Dinamitin bulunuşu dünyada pek çok konuda bizlere kolaylık sağlamıştır. Özellikle yol çalışmalarında ve tren yollarının, köprü ve otoyolların yapımında büyük kaya kitlelerini yerinden kaldırmak için nitrogliserin kullanılmaktaydı. Sıvı halde olan bu patlayıcı madde en ufak hareket ile patlamaktaydı. İşte bu dönemde bulunan dinamit, yapı ve inşaat sektörünü rahatlatmıştır.

 

Dinamiti Alfred Nobel bulmuştur. 1833 yılında Stokholm doğumlu olan Nobel, öğrenimini Amerika’da almıştır. Zengin bir ailenin oğlu olan Alfred Nobel, kimya mühendisliği eğitimi için yurt dışına yollanır. İki yıl gibi sürede İsveç, Almanya, Fransa ve ABD’ye giden Nobel, dönemin meşhur kimyageri Pelouze’nin laboratuarında çalışırken nitrogliserini keşfeden Sobrero ile tanışır ve nitrogliserinden daha kuvvetli bir patlayıcı için çalışmalar başlar. Nobel, patlayıcı maddeler üzerinde çalışmaya başlamıştır. Fakat, çalışmalarını nitrogliserin ile yapmaktaydı. Yapılan deneylerin birinde yanında onunla birlikte çalışan iki arkadaşı ve en küçük kardeşi Emil patlama sonucu hayatını kaybetse bile Nobel, çalışmalarına hiç ara vermemiştir.


Nobel, yaptığı çalışmaların birinde bir tüp nitrogliserini yanlışlıkla yere bir kum yığının üzerine düşürmüştür. En ufak bir titreşim ile bile patlayan bu madde kumun içinde patlamamıştır. Bunun üzerine Nobel, nitrogliserini kumlu kil ve selüloz ile karıştırdı. Onları çubuklar haline getirip bulduğu bu patlayıcıya Yunanca’da güç anlamına gelen dinamit dedi. 1866 yılında Alfred Nobel tarafından bulunan dinamit artık kullanıma hazırdı.

Dinamitin icadı ve kullanılmaya başlanması uygarlıkta ilerlemelere neden oldu. 1871 yılında Alp’lerde Mont Cenis tüneli, 1881’de Gotthard tüneli açıldı. Böylelikle yapı ve inşaat teknolojisi hızla gelişmeye başladı. Zamanla dinamit savaşlarda kullanıldı. Savaşlarda pek çok insan dinamitler ile öldü. Nobel, icadı nedeni ile pek çok insanın öldüğünü görünce Nobel Vakfını kurarak, tüm servetini bu vakfa bağışladı. Vasiyeti nedeni ile her yıl tıp, biyoloji, fizik ve kimya dallarında buluşlar yapanlara bu servetten ödenek çıkarılır. 1896 yılında hayatını kaybettikten sonra insanlığa emek veren ve çalışan kişilere Nobel Ödülü dağıtılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır