Eşlerin birbiri üzerindeki hakları

9.7.2016 23:45:43 BilgeDede
Eşlerin birbiri üzerindeki hakları" title=  

Her aileye bir baş gerekir. Dinimiz bu hak ve vazifeyi erkeğe vermiştir. Bu hakkın anlamı bir hükmetme değil, bir koruma ve aile düzenini sağlama görevidir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim‘de şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar (kocasına) itaat ederler. Allah’ın kendilerine korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) korurlar. (Nisa:34)

 

 

Kocanın eşi üzerindeki hakları:

 

Bir ailenin mutluluğu daha çok kadına bağlıdır. Atalarımız : “Yuvayı, dişi kuş yapar” derler.

Kur’an’da : “Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınlarında erkekler üzerinde hakları vardır.” (Bakara:228)

Erkek, aile reisidir. Allah : “Kadınlar üzerinde erkekler yöneticidir.” (Nisa:34)

İslâm, kadının erkeğe itaat etmesini ister.

Peygamberimiz : “Kadın beş vakit namazını kılar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer,”(Temel Din Bilgileri:198)

–          “Bir kadın, kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölürse cennete girer.” (Age:180)

–          kadın, kocasına itaat edecek, kadınlık görevini yerine getirecektir.

–          Evin işleri, düzeni, çocukların bakım ve yetiştirilmesi kadına aittir.

–          Kadın kocasının şeref ve haysiyetini koruyacak, ona ihanet etmeyecektir.

–          İzinsiz kocasından habersiz evden gitmeyecek ve harcamada bulunmayacaktır. Allah : “Saliha kadınlar itaatkârdır” (Nisa:34)

Bu itaat, kayıtsız şartsız itaat değildir.

–          Meşru isteklerine itaattır.

–          Allah’a isyan, ahlaksızlık, dine uymayan konuda itaat olmaz.

–          Allah’a itaat etmeyene itaat olmaz.

 

 Kadının kocası üzerindeki hakları:

Cenab-ı Allah : “Kadınlarla iyi geçinin” diyor. (Nisa:19) Günümüz insanı herkesle iyi geçiniyor ama evindeki hanımıyla geçinemiyor.

Peygamberimiz : “Müslüman, karısına buğz etmesin. Zira hoşlanmadığı huyları varsa, buna karşılık memnun olduğu huyları da vardır.” (Müslim Rada:4/1469) buyurur.

Sudan bahanelerle insanın eşini dövmesi, İslâm’da kınanmıştır. Peygamber : “Kadınlarını döven erkekler, hayırlı adamlar değildir.” (R.Salihın:1/277)

–          “Hem döveceksiniz, hem de akşam nasıl aynı yatakta yatacaksınız?” (Buhari Nikah:93)

–          “Kadının kocası, yeme, içme, barınmasını sağlayacak ve yüzüne tokat atmayacaktır.” (Ebu Davut Nikah:42)

–          “En şerlileriniz hanımlarını dövenlerdir. En hayırlılarınız da hanımlarına hayırlı olanınızdır.”

İki tarafta birbirinin sırrını başkalarına açmayacak, birbirlerine lânet okumayacaktır. Birbirini küçük düşürmeyecektir.

Allah : “Kadınlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz.” (Bakara:187)

Peygamber: “Kadınlar için Allah’tan korkun. Zira onlar size Allah’ın emanetidir. Sizin onlar üzerinde hakkınız vardır, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Müslim Hacc:147) diyor.

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurur :

–          “Kocası kendisinden razı olarak ölen kadın cennete gider,” (Tirmizi Rada:10)

–          “Kadınlara hayırlı olmanızı tavsiye ederim.” (Müslim Radâ:62)

–          “En hayırlınız kadınlarına hayırlı olandır.” (Tirmizi Radâ:11)


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır