Ermeni Soykırımı Nedir?

25.6.2016 10:19:57 BilgeDede
Ermeni Soykırımı Nedir?" title=  
Ermeni soykırımı nedir? Osmanlı Devleti tarafından yapıldığı iddia edilen bir soykırım olmakla birlikte aslında bir tehcirden ibarettir. Birinci dünya savaşı esnasında Ermeni tebaasına yönelik çıkarılan tehcir kanununun uygulanması esnasında hastalık (salgın), çevresel etkenler ve diğer faktörler nedeniyle meydana gelen toplu ölümlerdir.

Bugün dünyanın yirmi iki adet ülkesi resmen bu tehciri soykırım olarak kabul etmektedir. Türkiye’de ise bu soykırım iddialarından sözde Ermeni soykırımı, Ermeni soykırımı iddiaları olarak bahsedilmektedir ve tartışmalar akademik zeminde ilerlemektedir. Tehcir esnasında ölen kişi sayısı değişik kaynaklara göre beş yüz bin ile bir milyon kişi arasındadır.

Ermeni Soykırımı Gerçekten Var Mı?

Ermeni soykırımı var mı? Herkesin cevabını merak edebileceği bu soru günümüzde artık tamamen siyasal bir zemine çekilmiştir. Türkiye’ye karşı siyasi tavrında bir sertlik olacağını ima etmek isteyen devletlerin meclislerinden Ermeni soykırımını kabul eden bir yasa geçirdikleri görülür. Bu nedenle Ermeni soykırımı yalanı zaman zaman dünyada gündeme gelir.

Tartışmaların tarihçiler, akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından değil de siyasiler ve parlamenterler tarafından yürütülüyor olması zaten konunun asıl amacından saptığının en büyük göstergesidir.

Türk tarihçilerinin genel kanısı bu olayın bir soykırım değil tehcir olduğu yönündedir. Tehcir esnasında dönemin şartları da göz önünde bulundurulduğunda elbette bazı zorluklar yaşanmıştır ve bu zorluklar da ölümlere neden olmuştur. Bu yüzden bu olayı soykırım olarak değerlendirme tarihi bir hatadır.

ERMENİ SOYKIRIMI NEDİR?

Birinci Dünya savaşı sırasında Osmanlı Türkiye’si tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamlarına “ Ermeni Soykırım” denmektedir. Bu katliamlar Osmanlı İmparatorluğunun farklı yerlerinde Jön Türk hükümeti tarafından gerçekleştirildiler. Bu katliamları ilk tepkiyi veren ülkeler Fransa, Rusya ve Büyük Britanya oldular. Bu ülkeler Mayıs 1915de ortak bir bildiri yayınlayıp Ermenilere yapılan katliamların “ bir insanlık ve medeniyet suçu” olduğunu ilan ettiler. Bu ülkeler bu insanlık suçunun failinin Türkiye olduğunu açıkladılar. 

ERMENİ SOYKIRIMI NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Birinci Dünya Savaşı başladığında Jön Türkler, zayıflamış Osmanlı imparatorluğunun kalıntılarını toplayıp ve Pantürkizm siyasetini uygulamaya başladı. Pantürkizm sınırları Çin’e kadar uzanan, tüm Kafkasları ve Orta Asya’yı içine alan büyük bir Türkiye’nin kurulmasıydı. Bu plana göre İmparatorlukta yaşayan tüm azınlıklar Türkleştirilmeliydi. Ermeni halkı bu planın gerçekleşme sürecinde en büyük ayak bağıydı. Batı Ermenistan’dan tüm Ermenilerin tehcir edilmesine henüz 1911’de karar verilmişti. Jön Türkler için Birinci Dünya savaşı bu planlarını gerçekleştirmek için kaçırılmayacak bir fırsattı. 

ERMENİ SOYKIRIMI SIRASINDA KAÇ KİŞİ KATLEDİLDİ?

Birinci dünya savaşından önce Türkiye’de 2 milyondan fazla Ermeni yaşıyordu. 1.5 milyon Ermeni 1915-1923 tarihleri arasında katledildi. Geri kalan beş yüz bin farklı şehirlerde öldürüldüler. 

ERMENİ SOYKIRIMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Soykırım insanların soyunu tüketmek için yapılan toplu katliamlara denir. Doğal olarak bir eylemin soykırım olarak adlandırılması için yaratılmış bir programa ve bu programı gerçekleştirmek için içsel bir mekanizme ihtiyaç vardır Bu da soykırımı bir devlet suçu haline getirir çünkü bu anlatılan sadece devletin sahip olabileceği ayrıcalıklardır. 24 Nisan 1915 tarihinden itibaren Ermeni düşünür ve entellektüleller göz altına alınmaya başlandılar(Konstantinopolis’te). Bundan sonra yaklaşık 1000 kişi öldürüldü ve böylece Ermeni halkını yok etme hareketinin ilk aşaması başlamış oldu. Bundan sonra dünyanın her yerindeki etmeniler bu günü Ermeni soykırımında ölenlerin anısına adadılar. Ermeni soykırımının ikinci bölümü yaklaşık 60.000 Ermeni erkeğinin bir kereden askere alınmasıydı. Hepsi burada öldürüldüler ve Ermeniler silah tutan güçlerini kaybetmiş oldular. Ermeni soykırımının üçüncü bölümü Ermeni Halkının genç yaşlı çoluk çocuk demeden katledilmeye başlanması ve Suriye çöllerine doğru sürülmesiydi. Tehcir sırasında binlerce insan Türk askerler, Kürt kapkaççılar, polisler tarafından öldürüldüler. Kalanlar da açlıktan, bulaşıcı hastalıklardan öldüler. Kadınlar ve çocuklar işkencelere maruz kaldılar. Birçok insan zorla Müslümanlaştırıldı. Soykırımın son etabı ise Türk hükümetin tarafından Ermenilere kendi yurtlarında yapılan tehcirin ve kitlesel imhasının inkâr edilmesiydi. Tüm dünyada gittikçe daha fazla ülke tarafından Ermeni Soykırım kabul etse de Türkiye ısrarla bunu kabul etmemekte ve buna karşı tarihi değiştirmeye ve farklı yerlerde lobi faaliyetleri yapmaktadır.

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır