TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 500 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIM İLANI

6.5.2019 12:29:03 BilgeDede
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 500 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIM İLANI" title=  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı
işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği”
sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar
arasından, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki
şartlara haiz olan;
Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere
toplam 500 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak

-En az İlkokul mezunu olmak,

-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek
amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site
(Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,
Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese
Müdürlüğü sinema salonunda,
Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda
saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.
Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk
edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin
hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe
başlatılacaklardır.
Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019
tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya
Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır