Kadın, Erkeklere İmam Olabilir Mi? Kadın, Kadınlara İmamlık Yapabilir Mi?

28.1.2018 13:34:27 BilgeDede
Kadın, Erkeklere İmam Olabilir Mi? Kadın, Kadınlara İmamlık Yapabilir Mi?" title=  
Cabir b. Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi vesellem bize bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu:

“ … Kim tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Dikkat edin! Kadın erkeğe imamlık yapamaz.”  (İbn Mâce, İkâmetu’s Salat 78)

Bütün âlimler, kadının erkeğe imam olamayacağı konusunda ittifak halindedir.

Kadına tâbi olarak kılınan namazın fasit(geçersiz) bir namaz olduğu icmâ ile sabittir.

İmam Şafii rahimehullah el Umm adlı eserinde “ Bir kadının hiçbir şekilde nafile veya farz namazda erkeğe imam olması caiz değildir” demiştir.

Sonuç olarak; Hanefi, Maliki, Şafii ve Maliki mezheplerinden hiç biri kadının erkeğe imamlık yapmasına cevaz vermemiştir (uygun olmadığını belirtmiştir). Ancak cumhur(alimlerin çoğunluğu), kadının kadına imamlık yapmasına cevaz vermektedir(uygun olduğunu belirtmiştir).

Bunlara göre kadın imam olduğunda safın önüne geçmemeli ve birinci saftakilerin arasında durarak kadınlara namaz kıldırmalıdır.

(Hanımlara, Adil Fethi Abdullah, Beka Yay., s.169-170)

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır