Zeytin Dalı Harekatı

22.1.2018 15:46:11 BilgeDede
Zeytin Dalı Harekatı" title=  

Zeytin Dalı Harekatı Ne Zaman BaG?ladı?
20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren bas?lamıs?tır.
Zeytin Dalı Harekatı’nın Amacı Nedir?
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAS??a mensup tero?ristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardes? bo?lge halkını bunların baskı ve zulmu?nden kurtarmaktır.
Zeytin Dalı Harekatı’nın Hedefi Neresidir?
Suriye?nin kuzeybatısında Afrin bo?lgesi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın Hedefleri Nelerdir?
Harekatın planlama ve icrasında sadece tero?ristler ve bunlara ait barınak, sıg?ınak, mevzii, silah, arac? ve gerec?ler hedef alınmaktadır.
Zeytin Dalı Harekatı’nın Hassasiyetleri Nelerdir?
Sivil/masum kis?ilerin zarar go?rmemesi ve Suriye?nin toprak bu?tu?nlu?g?u?.
Zeytin Dalı Harekatı’nın Hukuki Dayanakları Nelerdir?
Birles?mis? Milletler Gu?venlik Konseyi?nin (BMGK) tero?rle mu?cadeleye yo?nelik o?zellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM so?zles?mesinin 51?inci maddesinde yer alan Mes?ru Mu?dafaa Hakkı.

2

Zeytin Dalı Harekatı’nda Gelinen Durum Nedir?
Birinci Gu?n: Hareka?tın bas?langıcında 7 bo?lgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAS? tero?r o?rgu?tu?ne ait sıg?ınak barınak ve mu?himmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmis?tir.
G?kinci Gu?n: Operasyona kara birlikleri ve O?zgu?r Suriye Ordusu unsurları da dahil olmus?tur. Bo?ylece saat 11:05 itibariyle harekat kapsamında kara operasyonu da bas?lamıs?tır.
Tespit edilen tero?r o?rgu?tu?ne ait sıg?ınak, barınak, mu?himmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmis?tir. Hareka?ta katılan 32 uc?ak mu?teakip go?revlere hazırlık ic?in emniyetle u?slerine do?nmu?s?lerdir. Hareka?t planlandıg?ı s?ekilde devam etmektedir.
Son yansıyan bilgilerde tero?r o?rgu?tu?nden alınan ko?y sayısının 9?u ko?y olmak u?zere 11 nokta oldug?u go?ru?lmu?s?tu?r.
Zeytin Dalı Harekatı’na Kimler Katılıyor?
Tu?rk Silahlı Kuvvetleri ile O?zgu?r Suriye Ordusu Unsurları.

3

Du?nya Nasıl Go?rdu?? Birinci Gu?n:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Al Jazeera English: Afrin harekatı bas?ladı, Tu?rk jetleri YPG mevzilerini vuruyor
BBC: Tu?rk savas? uc?akları saldırıyor
CNN: Tu?rk jetleri vuruyor, askeri harekat bas?ladı
Washington Post: Tu?rkiye ABD'nin destekledig?i YPG militanlarına kars?ı hava saldırısı bas?lattı
Deutsche Welle: Afrin'e Zeytin Dalı

4

G?kinci Gu?n:
AP: Tu?rk Savas? Uc?akları Afrin'i Bombalıyor
FINANCIAL TIMES: Tu?rkiye, ABD?yi Dinlemedi ve Suriye?ye Saldırı Bas?lattı DER SPIEGEL: Tu?rklerin “Zeytin Dalı" Operasyonu
DPA: Suriye?den Fırlatılan Roketler Tu?rk Sınırlarını Vurdu
REGNUM: Tu?rk Tankları Afrin?de
THE JERUSALEM POST: ABD, Suriyeli Ku?rtlere I?hanet mi Edecek?
TESNG?M: O?zgu?r Suriye Ordusu Afrin?e Girdi
FARS: Suriye Topraklarından Tu?rkiye?nin Sınırdaki S?ehri Kilis?e Do?rt Roket Atıldı
Harekat BaG?langıcıyla OluG?turulan Diplomasi Trafig?i: Birinci Gu?n:
DıG?iG?leri Bakanı Mevlu?t C?avuG?og?lu, ABD'li mevkidas?ı Rex Tillerson ile telefon go?ru?s?mesi yaptı: „„Yanımızda olmalısınız' dedik. Yanımızda olmayan go?lge etmesin...??
ABD, I?ran ve Rusya bu?yu?kelc?ilikleri misyon s?efleri DıG?iG?leri Bakanlıg?ı’na c?ag?rılarak Afrin'deki son gelis?melerle ilgili bilgilendirildi.
Genelkurmay BaG?kanı Hulusi Akar harekat o?ncesi ABD Genelkurmay Joseph Dunford ve Rusya Genel Kurmay Bas?kanı Valery Gerasimov'u bilgilendirdi.
Rusya Savunma Bakanlıg?ı, Rus askerlerin Afrin'den c?ekildig?ini duyurdu.
Sayın BaG?bakanımız yapmıs? oldug?u ac?ıklamada yarın itibariyle silahlı gu?c?lerimize bag?lı kara
unsurlarının da harekata dahil olacag?ını ac?ıkladı.
G?kinci Gu?n:
Sayın CumhurbaG?kanımız Bursa?da harekat ile ilgili yapmıs? oldug?u ac?ıklamalar: „„S?imdi
PYD-PKK tero?r o?rgu?tu?nu?n s?u anda nasıl kac?tıklarını go?ru?yorum. Dedim ya, onlar kac?acak,

5

Mehmetc?ig?im, bizler hep birlikte kovalayacag?ız. I?s?te du?n bildig?iniz gibi Ku?tahya'da ne demis?tim? Operasyon fiilen bas?ladı. 17.15 gibi uc?aklarımız havalandı. Bombalamaya bas?ladı. S?imdi kara harekatı devam ediyor. Durmak yok. Zira bugu?n bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokag?a c?ag?ırıyor. S?u anda Diyarbakır'da aldıg?ım haberler, kimseyi bulamamıs?lar. Ama bak s?unu so?ylu?yorum, s?u anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP! Ey KCK! Ey PKK! Nerede meydana c?ıkarsanız, biliniz ki, gu?venlik gu?c?lerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istedig?iniz gibi at oynatamayacaksınız bu u?lkede...I?ns?allah c?ok kısa su?rede bu operasyonu tamamlayacag?ız. Benim sizden isteg?im s?u. Biz Rabia'mızı unutmayalım. Bu Rabia'nın ic?erig?i c?ok o?nemli. Burada ayrılık yok. Burada birlik var. Burada tek millet var. Tu?rk'u?yle, Ku?rt'u?yle, Laz'ıyla, C?erkez'iyle, Gu?rcu?'su?yle, Roman'ıyla, Bos?nak ve Arnavut'u ile 80 milyon tek millet.??
Sayın BaG?bakanımız medya temsilcileriyle bir araya geldig?i toplantıda harekata dair s?u bilgileri verdi: „„Afrin'de 8-10 bin civarında bir tero?rist varlıg?ı so?z konusu. Kara unsurlarımız saat 11.05 itibariyle Gu?lbaba mevkiinden sınır o?tesine giris? yaptı. Harekat Soc?i ve Astana su?recini etkilemeyecek. Harekat c?ok seri s?ekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollu? s?ekilde sınır o?tesine go?tu?receg?iz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki tero?ristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur. Kullanılan mu?himmatlar bu?yu?k oranda yerli ve milli. Harekat kapsamında go?c? dalgası da du?s?u?nu?lerek sınır o?tesinde kamplar olus?turulacak. Operasyon DEAS?'a da yapılıyor. Harekat bas?lamadan o?nce Afrin bo?lgesinden 700 taciz ates?i oldu. Harekat 4 safhada gerc?ekles?tirilecek ve 30 km derinlikte gu?venli bir alan olus?turacak.??
Genelkurmay BaG?kanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yas?ar GU?LER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan O?ZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KU?C?U?KAKYU?Z ile birlikteHatay bo?lgesinde Zeytin Dalı Hareka?tı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral AKAR, 2?nci Ordu Komutanı Metin TEMEL ve bo?lgedeki dig?er birlik komutanlarından hareka?t hakkında bilgi alarak s?u deg?erlendirmelerde bulunmus?tur: Harekat PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAS? tero?r o?rgu?tlerini etkisiz hale getirmeyi amac?lamaktadır. TSK?nın faaliyetlerini, BM so?zles?mesinin 51?inci maddesinde yer alan Mes?ru Mu?dafaa Hakkı ve BMGK?nin tero?rle mu?cadeleye yo?nelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları dog?rultusunda yu?ru?tmektedir. Hareka?t esnasında sadece tero?ristlere ait hedefler vurulmaktadır. Sivil/masum kis?ilerin zarar go?rmemesi ic?in her tu?rlu? dikkat ve hassasiyet go?sterilmektedir. Faaliyetler Suriye?nin toprak bu?tu?nlu?g?u?ne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın bir amacı da dost ve kardes? bo?lge halkını tero?ristlerin baskı ve zulmu?nden kurtarmaktır.


6


Bag?dat?ta bulunan DıG?iG?leri Bakanımız Sayın Mevlu?t C?avuG?og?lu; Fransa?nın Afrin operasyonu ic?in Birles?mis? Milletler Gu?venlik Konseyi? ni (BMGK) toplantıya c?ag?ırmasıyla ilgili olarak: „„Fransa veya bir bas?ka u?lke konuyu BM'ye go?tu?rcek olursa tero?ru?n yanında olan u?lke konumuna du?s?erler. Bizim operasyonumuzu BM'ye go?tu?rme ihtimalini biz go?rmu?yoruz. Bize Fransa'dan gelen ac?ıklamalar da bu yo?nde.Tu?rkiye, du?n bas?lattıg?ı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu tero?ristleri nasıl temizlemeye bas?ladıysa Suriye'nin dig?er bo?lgelerinden de Irak'tan da ve Tu?rkiye'nin dag?larından da bu tero?ristlerin tamamen temizlenmesi gerek.?? dedi.Dıs?is?leri Bakanı Sayın Mevlu?t C?avus?og?lu ayrıca sosyal medya hesabından yaptıg?ı ac?ıklamada: „„PYD/YPG?li tero?ristler en c?irkin kara propagandaya, her zamanki yalan ve iftiralarına devam ediyor. O?ldu?ru?len tero?ristleri sivil gibi go?steriyor. Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Ku?rt kardes?lerimiz deg?il, sadece tero?ristlerdir.?? mesajını paylas?tı.
DıG?iG?leri Bakanı Sayın Mevlu?t C?avuG?og?lu, Fransız mevkidas?ı ile go?ru?s?tu?.
Suriye'ye koms?u u?lkeler ile Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan bu?yu?kelc?ileri 'Zeytin Dalı
Operasyonu' hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla DıG?iG?leri Bakanlıg?ı’na c?ag?rıldı. Tero?r o?rgu?tu? tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilc?esine Suriye tarafından art arda roketler atılması
sonucunda 1 kis?i hayatını kaybederken 46 sivil yaralandı.
Tero?r o?rgu?tu? ile beraber hareket eden CeyG?il Suvvar isimli hareketin PYD ile ayrıldıg?ını ac?ıkladıg?ı bilgisi basına yansıdı.
G?stanbul Cumhuriyet BaG?savcılıg?ı, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili gerc?eg?e aykırı haber ve sosyal paylas?ımlarla ilgili yasal gereg?inin yapılacag?ını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Tu?rkiye'nin mes?ru gu?venlik endis?eleri var. Bu konuda Tu?rkiye ac?ıkso?zlu?ydu? ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar” dedi.
ABD DıG?iG?leri Bakanlıg?ı So?zcu?su? Heather Nauer: „„NATO mu?ttefikimiz ve DEAS?'a kars?ı kritik partnerimiz olan Tu?rkiye'nin haklı gu?venlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz fakat sınırlama yapması, askeri operasyonunu kısıtlaması ve sivillerin o?lu?mu?ne kars?ı dikkatli olması c?ag?rısını yapıyoruz. Bu?tu?n taraflara, merkez hedef olan DEAS?'a yo?nelmesi c?ag?rısını yapıyoruz. Bu?yu?k u?lkeler Suriye halkına barıs?c?ıl bir istikrar sag?mak ic?in birlikte c?alıs?malıdır.?? ac?ıklamasında bulundu.

7

ABD Savunma Bakanlıg?ı (Pentagon): „„Bu?tu?n tarafları gerilimi tırmandırmaktan kac?ınmaya ve en o?nemli is? olan DEAS??ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz. Tu?rkiye?nin ABD tarafından yabancı bir tero?r o?rgu?tu? olarak tanınan PKK?ya ilis?kin gu?venlik kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK?ya herhangi bir destek sag?lamıyor. ABD o?ncu?lu?g?u?ndeki koalisyonun Afrin?de devam eden bir operasyonu yok c?u?nku? DEAS??ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmıs? durumda.??
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel: „„Askeri kaynaklarımızla bu bo?lgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor deg?iliz. DEAS? ile Suriye'deki mu?cadele devam ediyor. Halen bu konu u?zerine oldukc?a odaklanmıs? durumdayız ve onların kontrol ettig?i yerleri geri almak ic?in ortaklarımızla c?alıs?maya devam ediyoruz.??
Rusya DıG?iG?leri Bakanı Lavrov: „„Pentagon, Suriye?deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı. ABD'nin Suriye'de attıg?ı sorumsuz adımlar nedeniyle u?lkedeki c?o?zu?m su?reci ve Cenevre su?reci tehdit altına giriyor. ABD'nin tek taraflı adımları Tu?rkiye'yi kızdırdı.??
Bir NATO yetkilisi tarafından yapılan ac?ıklamada Tu?rkiye?nin operasyon konusunda NATO u?yesi u?lkeleri bilgilendirdig?i, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg?in de Tu?rk yetkililerle du?zenli temas halinde oldug?una dikkat c?ekildig?i ve Afrin?deki operasyon ile ilgili olarak her u?lkenin kendini savunma hakkı vardır deg?erlendirmesinde bulundug?u bilgisi basın yansıyan haberler arasında yer aldı.
G?ran DıG?iG?leri Bakanlıg?ı So?zcu?su? Behram Kasımi: „„I?ran, Suriye?nin Afrin kentinde yas?anan gelis?meleri yakından tedirginlikle takip ediyor ve so?z konusu operasyonun bir an o?nce sona ermesini, Tu?rkiye ile Suriye sınır hattında krizin derinles?mesi ve bu?yu?mesinin o?nlenmesini umuyor. Afrin?de krizin devam etmesi Suriye?nin kuzey bo?lgelerinde bulunan tero?r gruplarının yeniden gu?c?lenmesine ve Suriye?de savas? ates?inin yeniden alevlenmesine sebep olabilir. I?ran I?slam Cumhuriyeti, Suriye?nin toprak bu?tu?nlu?g?u?nu?n korunması, milli egemenlig?ine saygı go?sterilmesi ve insani krizin artmasının o?nlenmesi ve gu?nahsız Suriye halkının can gu?venlig?inin sag?lanmasından yanadır. Tu?m u?lkelerden, o?zellikle garanto?r olan koms?umuz Tu?rkiye?den, Suriye krizinin siyasi c?o?zu?mu? ic?in o?zellikle Astana mutabakatına bag?lı kalmasını, Suriye krizinin siyasi c?o?zu?mu?ndeki olumlu ve hassas rolu? ve sorumlulug?unun devam etmesini bekliyoruz. Suriye?deki yıkımın sorumlusunun bo?lge dıs?ındaki Amerika bas?ta ve bo?lgede kriz yaratmak isteyen siyonist I?srail rejiminin yasa dıs?ı mu?dahaleleri, tahrik edici eylemleri ve sorumsuz adımları oldug?una inanıyoruz.??

8

BeG?ar Esed’in: „„Bu operasyon Ankara'nın tero?ristleri destekleme politikasına dayanıyor.?? Ac?ıklamasında bulundug?u iddia edildi.
Ku?rdistan Yurtseverler Birlig?i (KYB) partisinin politbu?ro u?yesi Mala Bahtiyar: „„Bo?lge u?lkeleri, o?zellikle de Tu?rkiye tavrımızın ne yo?nde oldug?unu biliyor. Mu?mku?n olursa Afrin?e s?imdi yardım ederiz. I?zin verilirse gu?c?lerimizi go?ndeririz. Suriyeli muhalifler haklarının Afrin deg?il, S?am tarafından ihlal edildig?ini anlamalı. Birlikleri go?ndermeden o?nce Ankara?ya da bir mu?zakere heyeti go?ndereceg?iz. Diyalog kurmayı savas?a tercih ederiz.??
Tuncay Opc?in, Emre Uslu, Abdullah Bozkurt, I?hsan Yılmaz gibi firari FETO? u?yeleri, sosyal medya hesaplarından, sınır gu?venlig?ini gu?venceye almak ve olası bir tero?r koridorunu o?nlemek ic?in bas?latılan Zeytin Dalı Harekatı'nı eles?tirdi.
ABD Daha O?nce Ne So?ylemiG?ti?
? ABD daha o?nce tero?r o?rgu?tu? PYD?nin Fırat?ın batısına gec?meyeceg?ini so?yledi ama buna mutlak manada riayet edilmedi.
? ABD daha o?nce Mu?nbic??te operasyon ve yerel gu?c?lerin eg?itiminin bitmesinden sonra PYD unsurlarının buradan c?ekileceg?ini so?ylemis?ti ama gerc?ekles?medi.
? ABD Savunma Bakanlıg?ı (PENTAGON) Rakka?da uzun vadeli PYD varlıg?ının olmayacag?ını, PYD?ye olan silah desteg?inin kısıtlanacag?ını ac?ıkladı ancak bu durumlar gerc?ekles?medi.
? ABD Bas?kanı Trump Sayın Cumhurbas?kanımız ile gerc?ekles?tirdig?i telefon go?ru?s?mesinde PYD?ye yapılan desteg?in sac?malık oldug?unu ve bunun derhal kesilmesi gerektig?ini bundan sonra bo?yle bir s?eyin so?z konusu olmayacag?ını belirtti ancak bu da gerc?ekles?medi.
Konuyla G?lgili So?ylem Notu:
Sayın Cumhurbas?kanımızın talimatlarıyla Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'e “Zeytin Dalı Hareka?tı”nı bas?latmıs?tır.

9

Buharekat kus?kusuz bir takım unsurların (PKK, PYD,DEAS? ve tu?revleri) u?lkemize yo?nelik ac?ık birer tehdit olmasından dolayı icra edilmektedir. Bu bag?lamda yine Suriye?de yas?anan s?iddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, u?lkemiz gu?ney sınırı boyunca alan kazanan, maalesef bazı mu?ttefiklerimizden de go?rdu?g?u? destekle gu?c? devs?iren ve bo?lgede u?lkemizi, demografik yapıyı ve sivilleri hedef alan tero?r o?rgu?tu? PYD gibi unsurların son durumu da bu harekatın gerc?ekles?tirilmesini mecbur kılmıs?tır. Bu hain o?rgu?t ve mu?cadele ettig?imiz DEAS? ve PKK gibi o?rgu?tlerin sadece u?lkemiz dıs?ında deg?il sınırlarımız ic?inde de vatanımızı ve milletimizi hedef alan birc?ok saldırıya yeltendig?i/giris?tig?i bilinmektedir. Bu hain o?rgu?tler son yıllarda Hendek Kalkıs?ması, I?stanbul Vezneciler ve Kızılay Gu?venpark saldırıları bas?ta olmak u?zere yu?zlerce s?ehit ve binlerce yaralı vermemize yol ac?mıs?tır.

Hemen sınırlarımızda yas?anan s?iddet, c?atıs?ma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan tero?r o?rgu?tlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Ku?rt olmak u?zere 3 buc?uk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmıs? ve gidecek tek yer, sıg?ınılacak tek gu?venli liman olarak Tu?rkiye?yi go?rmu?s?tu?r. Nitekim u?lkemiz yaptıg?ı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sıg?ınmacılara sahip c?ıkmıs? ve bugu?n du?nyada mu?ltecilere en fazla yardımı yapan u?lke konumuna gelmis?tir. Bu ac?ıdan Tu?rkiye mazlum ve mag?durlar ic?in gu?venilir bir liman olurken; aziz milletimiz darda kalana ulas?an yardım eli olmus?, s?anlı bayrag?ımız gu?venin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmus?tur.
Tu?rkiye sınırlarında olus?turulmak istenen tero?r kus?ag?ına son vermek, bu tero?r kus?ag?ını olus?turan unsurların o?zellikle son gu?nlerde hedef go?zetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı bas?latmak mecburiyetinde kalmıs?tır.
Zeytin Dalı Harekatı en bas?ından sonuna kadar mes?rudur ve bu noktada herhangi bir tereddu?t asla yoktur. Zira yukarıda da yer verildig?i gibi bu harekat Birles?mis? Milletler Gu?venlik Konseyi?nin (BMGK) tero?rle mu?cadeleye yo?nelik o?zellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM so?zles?mesinin 51?inci maddesinde yer alan Mes?ru Mu?dafaa Hakkı?na uygun bir s?ekilde bas?latılmıs? ve icra edilmektedir.
Tu?rkiye bu harekat ile asla ve asla Suriye?nin toprak bu?tu?nlu?g?u?nu? ya da bo?lgede yas?ayan Tu?rkmen, Ku?rt, Arap herhangi bir unsuru vs. hedef almamaktadır. Nitekim Tu?rkiye Suriye, Kobani, Halepc?e gibi bo?lgede go?ru?len her tu?rlu? zorlu su?rec?te Ku?rt, Arap veya Tu?rkmen etnik kimlik farkı go?zetmeden tu?m kardes?lerine kucak ac?mıs? bir u?lkedir. Burada hedef yukarıda da belirtildig?i gibi tamamen PKK, PYD, DEAS? ve tu?revleri gibi tero?r o?rgu?tleridir.

10

Tıpkı “Fırat Kalkanı”nda oldug?u gibi, bu hareka?ttaki amac? da sınırımızda olus?turulmak istenen tero?r koridorunu bertaraf etmek, bo?lge halkı u?zerindeki tero?r o?rgu?tlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bo?lgede huzurun yeniden tesis edilmesini sag?lamaktır.
Tu?rkiye?nin bir NATO mu?ttefig?i olması hasebiyle de bu harekat ayrıca NATO?nun gu?ney sınırlarını da muhafaza amacı tas?ımaktadır.
Operasyonu hedef almak ve Tu?rkiye?yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyenlerin iftiralarında iddia ettig?i gibi sivillere ve masum insanlara yo?nelik herhangi bir eylem asla so?z konusu deg?ildir. Tam tersine s?u an Afrin?de PYD?nin yaptıg?ı gibi bu tero?rist unsurların sivilleri kendileri ic?in canlı kalkan olarak kullandıklarını go?rmekteyiz. Bu noktada operasyonu icra eden unsurlarımız azami dikkati, gayreti ve hassasiyeti kılı kırk yararcasına go?stermektedir; go?stermeye de devam edecektir.
Vatanının, koms?ularının ve aynı dini, ku?ltu?ru?, cog?rafyayı kadimden beri paylas?tıg?ı Tu?rkmen, Ku?rt, Arap kardes?lerinin gu?venlig?ini, istikrarını ve huzurunu sag?lamaya yo?nelik olarak mu?cadele eden Mehmetc?iklerimizin muzafferiyatını diliyor; tu?m milletimizi bir, bu?tu?n ve kararlı bir durus?la u?lkemizi hedef alan her tu?rlu? tehdit ve iftiralara kars?ı uyanık olmaya ve kendisine yakıs?an dik durus?u go?stermeye davet ediyoruz.


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır